Praiminisitra Ntsay Christian nitondra ny PGE teny amin’ny antenimierampirenena

0

Mizara dimy mazava tsara ny votoatin’ny politikampanjakana ankapobeny izay nentin’ny praiminisitra teo anivon’ny antenimierampirenena androany. Teboka izay enti-mampandroso an’i Madagasikara sy mamaly ny filan’ny vahoaka amin’ny fiainana andavanandro sy ny fihariana. Ny eo amin’ny sehatry ny fitantanan-draharhampanjakana sy ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana no entina anatin’ity fanadihadiana ity.