PRM Iavoloha

0

Tokony hametraka fitsipi-pifehezana sy ny fitsipi-pitondran-tena ny eo anivon’ny Antenimierampirenena hoy ny filohan’ny Repoblikan’I Madagasikara nandritra ny fiarahabana tratry ny taona nataon’ireo solombavambaohaka azy sy ny vadiny teny Iavoloha ny maraina teo. Ankoatr’izay, nanamafy ny filoha fa tsy maintsy mandroso araka ny efa nampanantenainy ny vahoaka Malagasy ny firenena.