PRM

0

Nandritra ity herinanadro ity dia nisalovanin’ny Filohampirenena avokoa ny asan’ny governemanta tamin’ireo fitokanana zava-bita sy fanombohana asa. Tamin’ny androany, dia ireo fotodrafitrasa natombokon’ny governemanta teo aloha, ary tsy tao anatin’ilay tetikasan’ny Filohampirenena akory no notsidihin’ny Filohampirenena teny amin’ny Kaominina Ivato distrikan’Ambohidratrimo.