Andry RAJOELINA : mitohy ny fampielezankevitra eto antananarivo sy ny manodidina

0

Famaranana ny herinadro faharoan’ny fampielezankevitra, miazakazaka fanatanterahana ny fampielezankevitra ho an’ny Kandidà Laharana faha 13 Andry RAJOELINA eto Antananarivo sy ny manodidina. Samy miezaky ny manetsika sy mifanome-tanana hampadany ny kandida laharana faha 13 Andry RAJOELINA avokoa ny antoko sy fikambanana samihafa.