RABEHAJA Mathieu : namokatra ny jeux vidéo « Dahalo »

0

Ny fahaizana mifandray amin’ny manodidina, ny filofosana amin’ny fanatratrarana ny tanjona napetraka, ny fikarohana, ireo no isan’ny antoky ny fahombiazan’i RABEHAJA Mathieu, tanora malagasy, namokatraka ny jeux vidéo « Dahalo ». Ny tenany izay nanaiky hizara ny lalam-piainany ho an’ny tanora Malagasy.