RAJOELINA Andry : manajà ny fisaraham-pahefana

0

Taorian’ny famoahan-kevitra nataon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana mahakasika ny fitsapa-kevi-bahoaka iny dia sambany teo amin’ny tantaran’i Madagasikara no nisy Filohan’ny Repoblika nanajà tsy misy fiambahambana ny fisaraham-pahefana na « Séparation des pouvoirs ». Miandry ny fitsanganan’ny Antenimierampirenena izany ny fanaovana fitsapa-kevi-bahoaka.