Rano fisotro madio, fahadiovana, fidiovana : ambany ny tahan’ny vahoaka misitraka izany

0

90%n’y vahoaka Malagasy no tsy misitraka ny fahadiovana sy fidiovana ara-dalàna raha ny nambaran’ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin’izany. 51% ihany koa no misitraka rano fisotro madio.