Rindram-piaraha-monina : mila haverina ny kolontsaina Malagasy

0

Manoloana ny tsy fanajàna ny lalàna velona zary lasa fiainana andavanadro ankehitriny, nanambara ny mpahay tantara no mpanadalina ny fomba Malagasy fa ny famerenana ny Kolontsaina Malagasy, mpikatsaka ny rindram-piaraha-monina no tokony haverina. Fanampim-panazavana.