RN 5 A : ho nofy tanteraka ny godra

0

Araka ny teny nomen’ny filohan’ny repoblika, natomboka omaly ny asa fanarenana ny lalam-pirenena RN5 A, Ambilobe Vohemar. Lalana izay efa nampanantenain’ireo mpitondra nifandimby an-taonany maro. Ankehitriny, tsy nofy intsony izany.