SAHOFIKA : nekena ny fampidirana ny fanjakana Malagasy ho Actionnaire anatin’ny NEHO

0

Lany teny anivon’ny Antenimierampirenena androany ny volavolan-dalàna mikasika ny fidiran’ny fanjakana Malagasy ho isan’ny actionnaire anatin’ny vondrona NEHO amin’ny fanatanterahina ny tetikasa Sahofika. Natao izany ho fanarahamaso sy hofandraisan’ny fanjakana anjara amin’ny fitantanana amin’ny fametrahana ny tohadrano hamokatra herinaratra ao anatin’ny tetikasa Sahofika, izay hanampy amin’ny famatsiana ny herinaratra ho an’i RIA na ny Réseau Interconnecté d’Antananarivo.