Saran-dalana eto an-drenivohitra: ahiana hiakatra 1 000 Ariary

0

Vinavinaina hiakatra 1000 Ariary ny saran-dalana amin’ireo fitateram-bahoak eto antanannarivo renivohitra rah any fanazavan’ny UCTU androany. anton’izay fiakarana izay ny fiakaran’ny vidin’ireo kojakoja ampiasaina amin’ny fiara fa indrindra ny fiakaran’ny solika izay tsy azo idovirana atsy ho atsy. Hisy arak’izany ny fiaonana sy fifampidinihana miaraka ami’ny fanjaka sy ireo coperativam-pitaterana eto andrenivohitra mba ijerena vaha olana mikasika ny fiakaran’ny saran-dalana.