Saritany Madagasikara : nahitana fiovana lehibe ny lafin’ny tontolo iainana

0

Nahitana fiovany ny Saritany Madagasikara tato anatin’ny taona maromaro. Anisan’ny ahitana fiovana lehibe indrindra amin’izany ny eo amin’ny lafiny tontolo iainana, eo ihany koa ny fisian’ireo fotodrafitr’asa vaovao mahatonga ny fiovan’ny endrikin’ny Saritany.