Statut pdt interim

0

Mitohy ny fanendrena sy fanoloana mpiasampanjakana ataon’ny filohampirenena misolo toerana. Fihetsika izay mifanipaka tanteraka amin’ny hevitra navoakan’ny fitsarana avo momban’ny lalam-panorenana. Etsy ankilany, raha ny nambaran’ny mpandinika politika iray nanaovana fanadihadiana, raha tsy mikasika ny ain-dehiben’ny firenena, tsy tokony hisy izay fanendrena na fanoloana mpiasam-panjakana izay.