Tahan’ny fandoavan-ketra : nitombo manodidina ny 15 %

0

Nihatsara raha oharina tamin’ny taondasa ny tahan’ny fandoavan-ketra anivon’ny kaominina aro eto Madagasikara. Isany nahitana fiakarana hatramin’ny 15 % ny hetra tambatra sy ny hetran-tany sy hetran-trano.