Tany nisy fanamaintisa-molaly talohan’ny 2005 : ahazoana karatany

0

Taorian’ny fandanian’ireo solombavambahoaka ny lalàna momba ny « propriété foncière privée non titrée », nitondra fanazavana androany ny teo anivon’ny Fonds National Foncier. Ity lalàna ity izay mikasika ny fiarovana ny tombotsoa iombonana amin’ny resaka fananan-tany sy ny fisitrahan’ny tompon’ny tany ny zony marina.