Taom-pambolen-kazo 2019-2020: nosokafana ara-pomba ofisialy androany

0

Hampanarahana ny teknolojia ny teknika fambolena amin’ireo toerana saro-dalana. Hamafisina ny fanentanana ny olompirenena manerana ny nosy hahatsapa ny lanjan’ny famboen-kazo. Hitadiavana vahaolana ihany koa ireo loharano mandripaka ny ala mifandraika amin’ny filan’ny mponina. Izay no nivoitra nandritra ny fandraisam-pitenenan’ny filohan’ny repoblika nandritra ny fanokafana ny taom-pambolenkazo 2019-2020.