Taom-piotazana Vanille : mitaky ny hirosoan’izany ny any amin’ny faritra Atsinanana

0

Misokatra amin’ny fomba ofisialy androany ny fihotazana lavanila any Ambanja. Mitaky ny hirosoan’ ny fotoam-pihotazana kosa ireo faritra hafa izay mbola miandry any amin’ny Volana Jolay vao afaka mioty. Mirongatra raha ny fanazavana ny halatra vanila ary matiantoka ny mpamboly nohon’ny fotoana fihotazana tsy mifanaraka amin’ny fotoana mahamasaka ny lavanila.