Taona 2021 : miandrandra fanovana ny vahoaka

0

Isan’ny teboka andrasan’ny vahoaka amin’izao fiandohan’ny taona 2021 izao ny fanaovan’ny filoha tombana sy ny fitsarana ireo mpikambana eo anivon’ny Governemanta. Ny filoha izay nanambara fa tsy maintsy hisy ny fijerena ireo mpikambana tsirairay avy amin’ny asa vitany, ny fahaiza-manao sy ny fahafahany manatanteraka ny Politika ankapoben’ny fanjakana araka ny vina sy ny fampanantenana nomena ny vahoaka Malagasy.