Tatitry ny zato andro: hahitana taratra ny finiavana ara-politika

0

Hahitana taratra ny fananan’ny mpitondra finiavana ara-politika hitondra fampandrosoana ny zato andro voalohany nandraisan’ny filohan’ny repoblika Andry Rajoelina fahefana. Fanantenana no entin’izany ho an’ny vahoaka malagasy raha ny fanadihadiana natao. Teo ihany koa ireo fifanojoan’ny vina tamin’ny sosokevitra naroson’ireo mpisehatra samihafa eto amin’ny firenena.