TAXIS : tsy manaiky ny fisian’ ny taxis motos

0

Tsy tokony hatao fitaterana eto andrenivovitra ny moto, maro ihany koa ny fatiantoka aterak’izany amin’ireo taxi ville. Omaly nanao fanambarana ny CSST « Comité Stratégique du Secteur Taxi » eto Antananarivo Renivohitra izay solotenan’ny taxi ville rehetra fa tsy manaiky ny fisian’ireo taxi moto tsy ara-dalàna.