« Teny ierana, hanompo vahoaka » : nosoniavina androany teny Ambatonankanga

0

Tontosa tamin’ity androany ity ny fanaovan’ireo kandidà ben’ny tanàna sy mpanolontsaina ny sonia ho fanajana ny « Teny ierana, hanompo vahoaka », hitandroana ny filaminana mialoha, mandritra ary aorian’ny fifidianana. Kandidà ben’ny tanàna 3 amin’ireo 4 no nanao sonia izay ho an’Antananarivo renivohitra.