Tetikasa Ambatovy : tsy mbola misitraka ny tamberimbidy ireo kaominina voakasika

0

Tsy mbola misitraka ny taberimbidy tokony ho sitrahan’izy ireo amin’ny alalan’ny orinasa Ambatovy ireo kaominina 21 ao amin’ny faritra Atsinanana sy Alaotra Mangoro voakasiky ny tetikasa raha ny nambaran’ireo ben’ny tanàna. Misedra fahasahiranana ankehitriny ireo kaominina taorian’ny fampihatoana ny fandoavana ny taberimbidy izay nataon’ny minisisteran’ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny taona 2020, na eo aza ny fanohizan’ny tetikasa Ambatovy ny fandrotsahana ny tamberimbidy anatin’ny kitapobolam-panjakana ankehitriny.