Tetikasa PAGOSE: nisy ny entana very sy vola nampiasaina tamin’ny tsy tokony ho izy

0

Tsy hisy fiantraikany amin’ny mpanjifa ny hanefan’ny JIRAMA ilay vola takian’ny banky iraisam-pirenena haverina aloa. Amin’ny vola mitentina 1million700mille dollars, ny  634mille 719dollars hatreto no ho aloa aloan’ny faha-3 ny volana desambra izao.