TMP : sehatra maro no voakasiky ny fakana ny hetra 8%

0

Tsy ny tsenam-barom-panjakana ihany no voakasiky ny TMP na ny Taxes sur les marchés public. Hentitra ny fanarahamason’ny sampandraharahan’ny hetra manoloana ny fampiharana azy, na ny  fakan’ny fanjakana ny hetra 8% alaina amin’ny vola miditra. Sehatra maromaro no voakasik’izay.