Toamasina: tonga ny vary mora 16 500T nampanatenain’ny filoha

0

Tonga ny tolakandro teo tao amin’ny seranantsambon’i Tomasina ny vary mora 16 500 taonina haparitaka manerana ny nosy. Hisy ankilany raha ny nambaran’ny filohan’ny repoblika ny fanajariana ny moron-dranomasin’i Toamasina sy ny fanamboarana autoroute tsy ho ela.