Toerana fametrahana dabam-pako : feno fotodrafitr’asa avokoa

0

Tojo fahasahiranana ny SAMVA amin’ny toerana hasiana ny dabam-pako eto Antananariso renivohitra. Antony, misy fotodrafitr’asa avokoa ny toerana fametrahana azy ireny. Raha 400 no isan’ny dabam-pako izay samy nanana ny toerany tany aloha, tsy misy hafa-tsy 272 sisa amin’izao fotoana.