Toliara : ny commandant RANDRIANIRINA Michael no mitantana ny Bataillon d’infanterie

0

Tsy ny Rezimanta voalohany eo amin’ny faritanin’ny Miramila fahadimy izao no misahana ny fanomanana ny ara-pitaovana sy ny ara-batana ny Miaramila eo anivon’ny Tafika fa ny Bataillon d’infanterie. Nisy ny lanona ara-miaramila natao tany Toliara, fanolorana ny faneva ho an’ny bataillon d’infanterie Toliara.