Tolo-dalàna 009-2021 : lany nasiam-panitsiana teny amin’ny Antenimierandoholona

0

Lany nasiam-panitsiana teny amin’ny Antenimierandoholona ny tolo-dalàna 009-2021 momba ny code de procédure pénal. Isan’ny teboka niova anatin’izany ny hoe, fampahafantarana ny an’ny Minisitry ny fitsinjaram-pahefana ary misy fe-potoana voafetra andraisana fanapahan-kevitra.