Torolalana

0

Mikasika ny fahatongavan’i Pape François, nisy ny lamina napetra amin’ny fandrindrana ny toerana eny Soamandrakizay. Anatin’izay ohatra ny lalana fidirana, ny toerana natokana hitoeran’ny fiara, sy ny natokana ho an’ny mpanatrika avy any amin’ny faritra sy ny avy eto Antananarivo. Hotanterina aminao ato anatin’ity fanazavana manaraka ity ny mikasika io fandaminana napetraka eny eny an-toerana io. Araho ary :