Traboina

0

10 hatramin’ny 15 andro ny fepotoana tokony hijanonan’ireo traboina vokatry ny hai-trano teny Anohatapenaka voalohany etsy amin’ny kianjan’ny Havana 67 Ha hoy ny teo anivon’ny BNGRC. Tsy azon’izy ireo atao intsony ankilany ny fanorenena trano hazo hisorohana ny fahamaizana toy izao. Miantso ny tomponandraikitra hijery azy manoloana io ireo traboina an’arivony izay milaza ho tsy manana hosarangotina intsony taorian’ny fahamaizana nitranga.