TRANGA CORONAVIRUS : laharana faha 04 aty Afrika Atsimo i Madagasikara

0

Mitazona ny laharana faha 4 eo amin’ny olona voan’ny Coronavirus aty Afrika Atsinanana i Madagasikara raha ny tarehimarika navoaky ny Africa CDC. Laharana faha 5 kosa eo amin’ny olona sitrana ary faha 06 eo amin’ny olona namoy ny ainy vokatry ny Coronavirus hatrany.