Tsara ho fantatra

0

Manoloana izay firosoana amin’ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana filohampirenena izay. Tsy misy miova ny fepetra rehetra amin’ny fiatrehana ny fampielezan-kevitra. Ny 04 desambra no hiatrika ny fampielezankevitra Tsy hisy finatraikany amin’ity fifidianana ity ny fisokafan’ny RALE na fanavaozana isan-taona ny lisipifidianana. Ireo tsara ho fantatra rehetra taterina aminao anatin’ity fanadihadiana ity.