Tsenan’ny voninkazo : ireo izay tena mila sisa no manjifa

0

Tsy mandeha ny tsenan’ny vonikazo ary nihena ihany koa ny vidiny. Ireo voninkazo atao amin’ny faty na ny couronne sisa no mandeha eny amin’ireo mpivarotra voninkazo raha ny fanazavan’ireo mpivarotra nanaovana fanadihadina androany. 5 andro ihany anefa ny fitairizana ireny vonikazo ireny.