Tsy fananan’asa : 27% n’ireo amin’ny sehetra tsy ara-dalàna no very asa ny taona 2020

0

Efa tafiditra ao antin’ny « récession économique » na ny fitotonganan’ny toekarena ao anatin’ny fotoana haingana i Madagasikara amin’izao. Raha ny teo amin’ny sehatra tsy manara-dalàna ohatra, ny taona 2020,    27% n’ireo miasa amin’izay no very asa nohon’ny valan’aretina Covid-19. Misy fiatraikany betsaka amin’ny toekarena izany  ka mila mandray fepetra amin’ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ny fanjakana.