Tsy fanarahan-dalàna – Fifidianana : misy fepetra manokana ny fametrahana fitoriana

0

Taorian’ny fampahafantaran’ny CENI ny fitsipi-dalao 10 hifehezana ny fampielezan-kevitra, notsindrin’ny CENI manokana ny fomba fitondrana ny fitoriana manodidina ny raharaham-pifidianana anivon’ny fitsarana androany. Nisongadina anatin’izany fa misy ireo natokana hanao ny fitoriana hampanan-kery izany.