Vaksiny : mitondra hery fiarovana sy mampatanjaka hoy ireo nahavita

0

Ho any ireo efa nahazo taona nahavita vaksiny , mahatsiro nitombo ny hery fiarovana ny mitombo hery izy iroe rehefa nahavita vaksiny. Efa miroso amin’ny fanaovana ny « dose boost » ireo efa nahavita ny vaksiny Jonson and Jonson. Manentana hatrany ny fanaovana vaksiny ihany koa ireo mpitsabo sy ireo fikambanana misehatra amin’ny fahasalamana.