Vary : tsy mitsahatra ny fiakaram-bidiny eny an-tsena

0

Mananaika ny 950 ariary ny kapoaka amin’ny vary gasy raha ny fanadihadianana natao androany. Mirona any amin’ny vary stock na ihany koa mampihena ny vary arotsaka ny isan-tokantrano noho izany fiakaram-bidy izay.