VBG

0

Taorian’ny famoahan’ny HCC na ny Fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny lalàna momba ny ady amin’ny herisetra mifototra amin’ny maha lahy na maha vavy, afaka ny ahiahin’ny Malagasy rehetra raha ny fanadihadiana natao. Afaka mitory avokoa izay rehetra iharan’ny herisetra ary tsy maintsy ho voasazy izay nanao herisetra.