Vehivavy manana fahasembanana : hahazo fiofanana hanatsarana ny fari-piainana

0

Vehivavy manana fahasembanana miisa 600 manerana an’i Madagasikara no hisitraka fiofanana hahafahan’izy ireo mivelatra sy mivoatra ary mihary harena amin’ny fomba Malalaka. Mandritra ity taona 2020 ity no hanatontosana ny fanofanana azy ireo, ary afaka hizara izany amin’ny manodidina ihany koa izy ireo aorian’izany.