Vehivavy sy ny fandraharahana

0

Vitsy ny vehivavy miditra amin’ny sehatry ny fandraharahana eto Madagasikara. Ny tsy fahampian’ny fanohanana sy ny kolontsaina amin’ny akapobeny no mipetraka ho sakana ho an’ny vehivahy eo amin’izay tontolo izay hoy ny mpandraharaha. Fanadihadiana.