Vidin’entana : mbola midangana ny vary vokarina avy eto an-toerana

0

Miaka-midina ny vidin’entana eny an-tsena amin’izao fiandohan’ny volana janoary izao. Raha isany entana ilaina andavan’andro mbola nahitana fiakarany ny vary indrindra ny avy eto an-toerana, nidina ny vidin’ny legioma toy ny karaoty sy ny ovy raha ny fanadihadiana natao teny Anosibe androany.