Vidin’ny harina fandrehitra : mifanakaiky amin’ny akora fandrehitra hafa

0

Tsy mifanalavitra amin’ny fampiasaina loharanon’angovo sy akora fandrehitra hafa ny fandanian’ny tokantrano mampiasa harina fandrehitra. Manodidina ny 2 arivo Ariary isam-bola ny elanelan’ny vola mivoaka amin’ny tokantrano 2 mampiasa akora fandrehitra samy hafa raha ny fanadihadiana.