Vilany gasy : tsy mandeha ny tsena

0

Mahatsiaro ho maty antoka ireo mpivarotra vilany gasy sy fitaovam-pihinanana vita avy amin’ny aluminium, manoloana ny toe-draharaha ankehitriny. Zara raha mahazo telo arivo ariary izy ireo ao anatin’ny iray andro.