Vokatra asa tanana : hapetraka ny « plateforme commerciale numérique »

0

Efa andalam-pamaranana ny andrana mahakasika ny fametrahana ny PLATEFORMES COMMERCIALES NUMERIQUES  hanatsarana ny famarotana ny asa tanana eto Madagasikara. Ankoatran’ny famarotana ny vokatra tsy misy mpanelanelana, maro ny tombony azon’ny mpanao asa tanana anatin’ity PLATEFORMES COMMERCIALES NUMERIQUES. Isan’izany ny fitadiavana ny akora fototra.