Vola tsy azo ampiasaina miparitaka : mila mailo ny rehetra

0

Amboaram-bola taratasy fanehoam-pahatsiarovana 2000 Ar sy 5000 Ar natonta ny taona 2008 no misy manaparitaka ankehitriny. Vola tsy azo ampiasaina amin’ny fifanakalozana raha ny tatitra navoakan’ny banky foiben’I Madagasikara. Mila mailo arak’izany ny rehetra manoloana izany. Taterina aminao ato anatin ‘ity fanadihadiana ity ary ny mikasika izany.