Volamena : mihoatry ny 389 Miliara Ariary ny « rapatriement de devises » tsy azo ny taona 2020.

0

Maherin’ny 389 Miliara Ariary ny famerenana ny vola vahiny na ny « rapatriement de devises »  tsy nataon’ireo orinasa mpanondrana volamena ara-dalana ny taona 2020. Tsy nisy hafa-tsy 1,15%  ny famerenana ny vola vahiny amin’ny fanondranana volamena ny taona 2020 hatrany. Misy fiatraikiany amin’ny fitotonganan’ny sandan’ny Ariary ny tsy famerana ireo vola vahiny azo tamin’ny fanondranana ireo ka tokony hiditra ao amin’ny banky foiben’i Madagasikara.