Volavolan-dalàna momba ny toaka gasy : andrasana ny fanapahan-kevitr’ireo Loholona

0

Andraikitr’ireo minisitera voakasika amin’ny fiarovana ny fahasalamam-bahoaka sy ny varotra ny fanamafisana ny fepetra sy ny  fanaraha-maso ny fampiharana ny lalàna taorian’ny fahalanian’ilay volovolan-dalàna momba ny toaka gasy teny anivon’ny Antenimierampirenena omaly raha ny fanazavan’ny solombavambahoaka androany.