VPM / MMM : misy misandoka nakana minisitera

0

Nosolokian’ireo Solombavambahoaka mpivadika palitao sy meriseneran’ny Fitondrana HVM ny anaran’ny Vondrona politika VPM / MMM noentina nakana minisitera amin’izao governemanta vaovao izao.