Zébu Overseas Board : manohana ny tantsaha

0

Maro ireo tantsaha ao amin’ny faritra Vakinankaratra no efa nahazo tombotsoa tamin’ny alalan’ny orinasa tsy miankina iray izay manampy ireo tantsaha amin’ny fividianana omby sy kisoa ary fitaovana  toy ny sarety.  Tsy amin’ny alalan’ny lelavola no omena azy ireo fa omby avy hatrany no vatsin’ity orinasa ity.