Zones et Entreprises Franches – LFI 2022 : asa maro no mety ho very amin’ny taona ho avy

0

Hampikorontana ny sehatry ny fandraharahana eto Madagasikara ny fikitihana ireo lalàna sy fifanarahana momba ny Zone et Entreprise Franche hoy ireo mpandraharaha ary mety hiteraka fahaverezan’asa maro. Tokony hisy ny fifampidinihina mialohan’ny fandraisana fanapahan-kevitr hisorohana ny fitotonganana hoy ny mpahay toekarena.